TermostatBefinner du dig i valet och kvalet gällande vilken typ av uppvärmning du ska installera i ditt hem? Det finns många saker att ta hänsyn till.

Valet av uppvärmning har stor betydelse för bostadens ekonomi, och också för dess miljöpåverkan. Därför är det viktigt att lägga extra tid på att hitta en lösning som passar.

Olika typer av värmepannor

  • En pelletspanna kan, i vissa fall, vara en oljepanna där brännaren bytts ut mot en modell för pellets. Kostnaden för att bara byta ut brännaren blir lägre, men verkningsgraden blir inte lika hög som om du byter ut hela pannan. Vill du elda med pellets behöver du också ett förråd där du kan förvara pellets, och du kommer att vara beroende av leveranser av pellets. Vill du minska miljöpåverkan kan du välja Svanen-märkta pellets. Du kan läsa mer om pellets här.
  • En elpanna är ofta det billigaste alternativet, om man enbart tittar på vad den kostar i inköp. Däremot medför den en högre elförbrukning, och när elförbrukningen är hög i Sverige som helhet importeras el från andra länder, där den ibland produceras genom förbränning av fossila bränslen. För den som vill minska sin klimatpåverkan är det därför en bra idé att byta ut elpannan mot en annan typ av värmepanna.
  • En vedpanna kostar en del i inköp, men har du tillgång till billig eller rent av gratis ved kan det ändå bli den billigaste uppvärmningsformen. Du blir också okänslig för exempelvis stigande elpriser, något som även skulle kunna påverka priset på pellets. Däremot kan röken från pannan störa dina grannar, så om du är rädd om grannsämjan bör du kanske välja en annan uppvärmningsform. Läs mer i den här artikeln i Expressen.

Om du väljer att installera en värmepanna är det viktigt att känna till att kraven snart kommer att skärpas, både när det gäller pannor och kaminer. Det sistnämnda är väl känt, men det förstnämnda har inte fått lika mycket uppmärksamhet. 24Kalmar skriver att Boverket kommer införa strängare krav 1 juli.

En värmepanna är naturligtvis inte det enda alternativet. Mer om olika sätt att värma upp hemmet finns att läsa här.